Laatste wijziging: 31 maart 2020, 09:55 uur

scholensluiting

De regering heeft besloten tot het sluiten van de scholen. Dat heeft enkele gevolgen. Via deze pagina houden we de ouders van de leerlingen van de obs Nicolaas Beets op de hoogte. De informatie op deze pagina wordt regelmatig aangevuld. Er wordt op dit moment hard gewerkt om voor alle klassen zoveel mogelijk thuiswerkopdrachten klaar te zetten.

 

Meer informatie is ook te vinden op de website van Librijn: https://www.librijn.nl/scholensluiting/ouders-verzorgers

 

  • Voor alle groepen geldt dat lezen erg belangrijk is, zorg dat uw kind thuis dagelijks leest of dat u uw kind dagelijks voorleest. Dit is goed voor de woordenschat en de leesontwikkeling.

 

Downloads

Journaal 18 van 24 april 2020
in dit journaal belangrijke informatie over herstart van de obs Nicolaas Beets op maandag 11 mei 2020.
protocol heropening obs Nicolaas Beets
Conceptprotocol heropening obs Nicolaas Beets op 11 mei 2020. In dit protocol staat uitgewerkt hoe de herstart van de school wordt vorm gegeven. Dit document is met de MR besproken op donderdag 23 april 2020. 
Journaal 14
Het journaal van 20 maart 2014 met informatie over het schoolwerk voor thuis.