Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad denkt en beslist mee over schoolzaken en levert daarmee een bijdrage aan de kwaliteit van het onderwijs op school. De raad heeft daarvoor regelmatig, ongeveer eens in de zes weken, overleg met de directie en/of het schoolbestuur. Dit overleg gaat over zaken als de besteding van geld, de kwaliteit van het onderwijs, het vaststellen van vakanties en vrije dagen, fusie met een andere school of de wijze waarop ouders meehelpen op school.

 

Op OBS Nicolaas Beets wordt de MR vertegenwoordigd door drie personeelsleden en drie ouders, namelijk:

Sascha van Wisselingh leerkracht groep 1/2B
Nikie Mesker leerkracht groep 3
Ilse Bollen leerkracht groep 4
H-P Kohler voorzitter, vader Mila groep 6
Martijn Runderkamp lid, vader Ilian groep 7 en Esaia groep 4
Marloes Boerma lid, moeder Thijs groep 6 en Roel groep 4

                                              

Wilt u een vergadering bijwonen, heeft u vragen of opmerkingen dan kunt u de MR bereiken via het volgende e-mail adres:  mr@obs-nicolaasbeets.nl.

Als u vragen heeft over het onderwijs kunt u daarvoor ook terecht bij de beleidsadviseurs van de Vereniging Openbaar Onderwijs. Zij geven iedere schooldag tussen tien en drie gratis een deskundig advies via het telefoonnummer 0800 - 5010.

 

Bestanden MR
Via onderstaande link komt u bij het verkiezingsregelement van de MR 
verkiezingsreglement_mr_obs_nicolaas_beets.docx