TSO en Kinderopvang
Op de OBS Nicolaas Beets wordt de tussenschoolse opvang georganiseerd door Brood en Spelen.

Voor de kinderopvang kan gebruik worden gemaakt van UP.

Via de link in de kolom komt u bij de informatie van beide organisaties.