Carroussel homepage 1
 

Ons onderwijs

We streven naar een groepsgrootte rond de 28, waarbij een maximum van 30 leerlingen wordt aangehouden. Indien door omstandigheden (bijvoorbeeld door doublures) dit maximum wordt overschreden, zal de school -indien mogelijk- inspelen op de groepsgrootte door extra ondersteuning in de klas aan te bieden. 

Wij werken met heterogene (groep 1/2) en homogene (groep 3 t/m 8) leeftijdsgroepen. 
De lessen worden verzorgd door de groepsleerkracht (of de vakleerkracht) en bestaan doorgaans uit een gedifferentieerde klassikale instructie en opdrachten die individueel of in een klein groepje moeten worden uitgevoerd. Al in de onderbouw wordt de zelfstandigheid van de kinderen gestimuleerd.
Voor meer informatie over het toegepaste curriculum verwijzen wij u naar de schoolgids (zie bijlage)

 

Identiteit

De identiteit van het onderwijs van OBS Nicolaas Beets is openbaar onderwijs. Binnen de school is er ruimte voor de cultuur en overtuiging van elk kind. Door kinderen kennis te laten maken met de levensbeschouwing en cultuur van anderen, leren zij de meerwaarde van diversiteit ontdekken. Onze school is een maatschappij in het klein. Binnen de school wordt gewerkt vanuit de kernwaarde: met elkaar verantwoordelijk voor alle kinderen. Het is ons doel dat kinderen zich veilig voelen. Door het creëren van een gestructureerde, rustige en leerrijke omgeving streven we naar de beste omstandigheden.

Zorg voor het kind

OBS Nicolaas Beets heeft een zorgspecialist, de intern begeleider, die onder andere de taak heeft om de zorg voor kinderen met speciale behoeften te coördineren. 

 

Niveau werken

De lessen worden verzorgd door de groepsleerkrachten en de vakleerkrachten. Deze bestaan doorgaans uit instructie en opdrachten die individueel of in kleine groepjes worden gemaakt. De instructies worden doelgericht volgens het IGDI-model (IGDI = Interactief, Gedifferentieerd, Directe Instructie) gegeven met coöperatieve werkvormen. Na de instructie gaan de kinderen zelfstandig werken in niveaugroepen.