Tussenschoolse opvang TSO

Zoals beschreven in artikel 45 van de Wet op het primair onderwijs is de school verantwoordelijk voor het aanbieden van tussenschoolse opvang voor hun kinderen. De obs Nicolaas Beets heeft er voor gekozen om de SRK (Stichting Rijswijkse Kinderopvang) de gehele tussenschoolse opvang te verzorgen.
De tussenschoolse opvang wordt uitgevoerd door een team van  4 pedagogisch medewerkers en 4 vrijwilligers. Het team wordt aangestuurd door de TSO-coördinator (pedagogisch medewerker vanuit de SRK). Zij is ook het eerste aanspreekpunt voor het team en de ouders.

 

De pedagogische medewerkers en de TSO-coördinator zijn gekwalificeerd en beschikken over  een geldige VOG. Daarnaast blijven zij up-to-date door het scholingsprogramma van de SRK-Akademie (o.a. EHBO, BHV en diverse pedagogische cursussen).

 

De vrijwilligers woorden aangestuurd door de TSO-coördinator en zijn allen in bezit van een geldig VOG. De vrijwillgers krijgen een specifieke TSO training. Deze training gaat in op de visie op tussenschoolse opvang, gespreksvaardigheden, conflicthantering en de beroepshouding.

 

Ouders die gebruik willen maken van de tussenschoolse opvang kunnen via de directie een formulier verkrijgen om een abonnement af te sluiten. Ouders die incidenteel gebruik willen maken van de tussenschoolse opvang kunnen een strippenkaart aanschaffen.

 

De kosten voor de overblijf op basis van een abonnement bedragen € 2,50 per keer. Een strippenkaart kost € 30,00 (voor 10 keer overblijven).