Tussenschoolse opvang TSO

Zoals beschreven in artikel 45 van de Wet op het primair onderwijs is de school verantwoordelijk voor het aanbieden van tussenschoolse opvang voor hun kinderen. De obs Nicolaas Beets heeft er voor gekozen om Brood en Spelen de gehele tussenschoolse opvang te laten verzorgen.
Een persoonlijke aanpak staat centraal bij de tussenschoolse opvang van Brood en Spelen. Brood en Spelen zorgt ervoor dat het overblijven op rolletjes verloopt en dat de kinderen rustig een broodje kunnen eten. Aansluitend organiseren ze een leuke activiteit of gaan ze spelen op het plein. Na het overblijven zorgt Brood en Spelen voor een warme overdracht naar de leerkracht.

Alle klassen krijgen begeleiding van een overblijfmedewerker, welke worden begeleid door een schoolcoördinator. Allen zijn in het bezit van een Verklaring Omtrent Gedrag. De overblijfmedewerkers volgen verschillende cursussen. Deze cursussen gaan in op het organiseren van de overblijf, omgaan met verschillen in gedrag en teampower. 

Er zijn verschillende abonnementsvormen voor het overblijven:
  • Abonnement voor vaste dagen, wekelijks.

  • Abonnement voor in de even- of oneven weken.

  • Flexibel abonnement voor 1, 2 of 3 dagen per week. 

  • Incidentele opvang 


De opzegtermijn van een abonnement bedraagt 7 dagen. 

Ouders die gebruik willen maken van de tussenschoolse opvang schrijven hun kind in via het inschrijfformulier op www.broodspelen.nl. Brood en Spelen werkt met een ouderapp. Hiermee kunnen ouders hun kinderen aan- en afmelden voor de overblijf, een aanvraag doen voor een extra dag of ruildag.