Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad denkt en beslist mee over schoolzaken en levert daarmee een bijdrage aan de kwaliteit van het onderwijs op school. De raad heeft daarvoor regelmatig, ongeveer eens in de zes weken, overleg met de directie en/of het schoolbestuur. Dit overleg gaat over zaken als de besteding van geld, de kwaliteit van het onderwijs, het vaststellen van vakanties en vrije dagen, fusie met een andere school of de wijze waarop ouders meehelpen op school.

 

Op OBS Nicolaas Beets wordt de MR vertegenwoordigd door drie personeelsleden en drie ouders, namelijk:

Sascha van Wisselingh leerkracht groep 1/2B
Nikie Mesker leerkracht groep 3
Ilse Bollen leerkracht groep 7
Martijn Runderkamp voorzitter
Emma Bevers lid
Marloes Boerma lid

                                              

Wilt u een vergadering bijwonen, heeft u vragen of opmerkingen dan kunt u de MR bereiken via het volgende e-mail adres:  mr@obs-nicolaasbeets.nl.

Als u vragen heeft over het onderwijs kunt u daarvoor ook terecht bij de beleidsadviseurs van de Vereniging Openbaar Onderwijs. Zij geven iedere schooldag tussen tien en drie gratis een deskundig advies via het telefoonnummer 0800 - 5010.

 

Notulen en bestanden MR

Notulen MR 2021/2022


Via onderstaande link komt u bij het verkiezingsregelement van de MR 
verkiezingsreglement_mr_obs_nicolaas_beets.docx