Aanmelden

Als u als ouder/verzorger belangstelling heeft voor onze school, kunt u hier het aanmeldformulier onder aan deze pagina downloaden van onze website. Ook is ons aannamebeleid hier te downloaden. Aanmelding geschiedt door het verstrekken van een volledig ingevuld aanmeldformulier aan de school. Voor het aanmelden is het noodzakelijk een document mee te nemen waarop het Burgerservice-nummer (vroegere sofinummer) van uw kind staat. 

Bij de toelatingsvolgorde gelden de volgende criteria:

  1. Allereerst worden alle kinderen geplaatst van wie een oudere broer of zus op de school staat ingeschreven.
  2. Vervolgens worden de kinderen die binnen het primaire bedieningsgebied van de school wonen geplaatst. Het primaire bedieningsgebied is het gebied tussen de Broekslootkade, Haagweg, Nassaukade en de Cromvlietkade.
  3. Tenslotte worden de kinderen geplaatst die buiten het primaire bedieningsgebied van de school wonen. Indien deze groep groter is dan het aantal dan nog beschikbare plaatsen zal door loting worden vastgesteld wie kan worden toegelaten.

De directeur heeft de mogelijkheid om in bijzondere omstandigheden kinderen bij voorrang te plaatsen. Hierbij kan gedacht worden aan kinderen met een specifieke zorg- of ondersteuningsbehoefte.

 

De directeur van de school bevestigt per e-mail binnen uiterlijk twee weken de ontvangst van het aanmeldformulier en deelt de ouders/verzorgers mee of het kind wel of niet op de voorlopige aanmeldingslijst zal worden geplaatst. Er is voor onze school vastgelegd dat er maximaal 30 leerlingen per jaargroep kunnen worden geplaatst. Mocht er geen plek meer beschikbaar zijn, dan ontvangt u een bericht van afwijzing. De afwijzing gaat vergezeld van een advies voor plaatsing op de wachtlijst of plaatsing op een andere basisschool.

 

Momenteel heeft de school een wachtlijst voor leerlingen die geboren zijn

tussen 01-07-2015 en 30-11-2015

tussen 01-12-2017 en 30-06-2017

tussen 01-07-2017 en 30-11-2017

tussen 01-07-2018 en 30-11-2018.