Schoolgids en kalender

Op deze pagina kunt u onze schoolgids en onze schoolkalender voor het schooljaar 2019-2020 downloaden.

Downloads

Schoolgids 2019-2020
Hier vindt u de schoolgids van obs Nicolaas Beets voor het schooljaar 2019-2020