Foto 1
 

Onze school

Onze visie van de school: “Ieder kind een talent!”

Ons onderwijs wordt vormgegeven vanuit de volgende pijlers: persoonlijke ontwikkeling, leren centraal, adaptief onderwijs, IPC en  coöperatief leren. Een veilige omgeving staat bij ons voorop.

 

Veilige omgeving

Een veilige omgeving is een randvoorwaarde voor ons onderwijs. Alleen dan ontstaat er een optimaal klimaat om tot ontwikkeling te komen. Wij vinden het belangrijk dat iedereen met respect wordt behandeld en dat ieder kind zich volledig geaccepteerd voelt. Om een veilig schoolklimaat te creëren en te behouden maken wij gebruik van een sociaal en emotionele methode, schoolafspraken en groepsregels. Op onze school is een gedrags- en pestprotocol aanwezig. Door het creëren van een gestructureerde en rustige leeromgeving werken wij aan de beste omstandigheden in dit opzicht. Vanaf schooljaar 2017-2018 werken wij met de Kanjertraining.

 

Persoonlijke ontwikkeling

Om onze leerlingen zo goed mogelijk voor te bereiden op de toekomstige maatschappij, gaan wij uit van een brede persoonlijke ontwikkeling. Wij streven ernaar de kinderen op te voeden tot actieve wereldburgers. Dit begint met een solide basis. Daarom besteden wij relatief veel aandacht aan ons lees-, taal- en rekenonderwijs. Persoonlijke ontwikkeling gaat voor ons echter veel verder dan dat. Wij verstaan hieronder bijvoorbeeld ook de sociaal-emotionele en creatieve ontwikkeling van het kind

 

Leren centraal

Op onze school staat het leren centraal. Wij vinden het belangrijk dat kinderen uitgedaagd worden om nieuwsgierig te zijn naar de wereld om hen heen en daar meer van willen weten. Wij zijn van mening dat leren meer is dan alleen kennis opnemen. Kennis moet functioneel zijn. Daarnaast zijn wij gericht op het aanleren van vaardigheden en inzicht. Wij hebben hoge verwachtingen van ieder kind en proberen met ieder kind het maximale te bereiken. 

 

Adaptief onderwijs

Kinderen leren op een verschillend tempo en op verschillende manieren. Daarom maken wij gebruik van het Interactief Gedifferentieerd Directe Instructie Model. Op deze manier bieden wij gedifferentieerd onderwijs aan en doorloopt ieder kind zijn eigen ontwikkelproces. Vanaf schooljaar 2017-2018 maken wij gebruik van Snappet in de groepen 4 t/m 8.

 

IPC

Op onze school worden alle creatieve vakken en zaakvakken aangeboden volgens het IPC – principe (International Primary Curriculum). Met deze manier van werken willen wij aansluiten bij de manier waarop kinderen leren door zelf te onderzoeken (zie hoofdstuk 4.2)

 

Coöperatief leren

Tijdens het coöperatief leren worden de leerlingen uitgedaagd om samen te werken, zelfstandig beslissingen te nemen en verantwoordelijkheid te dragen. Waarden die wij belangrijk vinden en bijdragen aan autonomie, competentie en relatie.