Foto 1
 

Beleid

Downloads van de verschillende protocollen en beleidsplannen van de school.
Op deze pagina vindt u de verschillende protocollen en beleidsstukken die op onze school van toepassing zijn.

Downloads

Privacy Statement
Via bovenstaande link kunt u het Privacy Statement van Librijn openbaar onderwijs nalezen.
Omgangs- en gedragsprotocol
Via bovenstaande link kunt u het omgangs- en gedragsprotocol van onze school nalezen.
Protocol PO-VO
Hoe op de obs Nicolaas Beets de overgang van basisonderwijs (PO) naar het voortgezet onderwijs geregeld is, kunt u nalezen via bovenstaande link.