Foto 1
 

Schoolplan en kwaliteitszorg

Schoolplan 2023-2027

Iedere vier jaar nemen we ons als school extra goed onder de loep. We bespreken dan de visie en missie van de school, deze wordt eventueel herbepaald en de school schrijft een schoolplan. Ons schoolplan 2023-2027 van OBS Nicolaas Beets beschrijft onze ambities waaraan de school de komende jaren werkt. 


De drie pijlers die de komende jaren centraal staan zijn:

  • Basiskennis en vaardigheden
  • International Primary Curriculum (IPC)
  • Persoonsvorming & eigenaarschap
Ons team werkt hard aan het verzorgen van kwalitatief hoogwaardig onderwijs. Onze visie en missie zijn hierbij leidend. In het schoolplan hebben we de hieruit afgeleide beleidskeuzes voor de komende vier jaar uitgewerkt.
 
Dit schoolplan is een toekomstgericht document en omvat ons onderwijskundig beleid, ons stelsel van kwaliteitszorg en ons personeelsbeleid. U kunt lezen hoe wij georganiseerd zijn, hoe wij ons onderwijs vormgeven en wat onze ambities zijn tot medio 2027. 
 
 
 
 
 
 
Inspectierapport
Op 28 maart 2019 heeft de school in het kader van een verificatieonderzoek een bezoek gehad van de inspecteur van de onderwijsinspectie. De inspecteur heeft met name gekeken naar:
• Zicht op ontwikkeling,
• Veiligheid,
• Pedagogisch klimaat,
• Kwaliteitscultuur.
 
Samengevat oordeelt de inspecteur: "We beoordelen de standaard Kwaliteitscultuur als Voldoende. De leraren van OBS Nicolaas Beets staan open voor schoolverbetering. Zij hebben een gezamenlijke ambitie om hun onderwijs zo goed mogelijk te maken. Er is voldoende mogelijkheid tot scholing."
 
Onderstaand kunt u het definitieve inspectierapport van het bestuur lezen. Van Pagina 40 t/m 43 vindt u de bevindingen van obs Nicolaas Beets:
Rapport vernieuwd Toezicht