Foto 1
 

Schoolplan en kwaliteitszorg

Schoolplan 2019-2023
In de download onder aan deze pagina kunt u het schoolplan vinden.
 
 
Inspectierapport
Op 28 maart 2019 heeft de school in het kader van een verificatieonderzoek een bezoek gehad van de inspecteur van de onderwijsinspectie. De inspecteur heeft met name gekeken naar:
• Zicht op ontwikkeling,
• Veiligheid,
• Pedagogisch klimaat,
• Kwaliteitscultuur.
 
Samengevat oordeelt de inspecteur: "We beoordelen de standaard Kwaliteitscultuur als Voldoende. De leraren van OBS Nicolaas Beets staan open voor schoolverbetering. Zij hebben een gezamenlijke ambitie om hun onderwijs zo goed mogelijk te maken. Er is voldoende mogelijkheid tot scholing."
 
Onderstaand kunt u het definitieve inspectierapport van het bestuur lezen. Van Pagina 40 t/m 43 vindt u de bevindingen van obs Nicolaas Beets:
Rapport vernieuwd Toezicht