Foto 1
 

Visie

“Schrijf samen je eigen toekomst.”
Op OBS Nicolaas Beets houden wij rekening met verschillen. Door rekening te houden met de verschillende onderwijsbehoeften stimuleren wij onze kinderen om het beste uit zichzelf te halen. Wij differentiëren tijdens de instructie, naar leertijd en tijdens de verwerking. We streven naast cognitieve en emotionele doelen, ook sociale leerdoelen na. De internationale leerdoelen worden nagestreefd door ons IPC-aanbod.

 

Op de Nicolaas Beets werken wij aan relatie, autonomie en competentie op individueel-, groeps- en schoolniveau. Deze voorwaarden zien wij als basis om te komen tot ontwikkeling. Wij geven kinderen de kans om zelfstandig beslissingen te nemen en te dragen, om samen te werken en om in contact te treden met de wereld buiten de school. Coöperatief leren is hierbij een middel. 

 

Op onze school staat het ontwikkelen centraal. Wij vinden het belangrijk dat kinderen uitgedaagd worden om nieuwsgierig te zijn naar de wereld om hen heen. Wij vinden dat leren meer is dan alleen kennis opnemen en zijn daarom gericht op het aanleren van vaardigheden. Wij hebben hoge verwachtingen van de leerlingen bij het stellen van doelen.